Loading

Doç.Dr.

Mustafa SARI

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

msari@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 60 17

1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mustafa SARI - Misak-ı Millî’den İlk Taviz: Batum - Yeni Türkiye - Vol.23/93 - pp.1230-1244 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Mustafa SARI - I. Dünya Savaşı'ndan Sonra Ahıska ve Civarında Türk Teşkilatlanması (Ekim 1918-Nisan 1919) - Yeni Türkiye - Vol.8/78 - pp.309-323 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 SARI, MUSTAFA; SELVİ, HALUK - MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA İNGİLTERE’NİN KÜRT POLİTİKASI VE VAN VALİSİ HAYDAR BEY - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ - Vol.2 - pp.27 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU
4 SARI, MUSTAFA - THE TIMES GAZETESİ’NE GÖRE ATATÜRK’ÜN VEFATI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ - Vol.10 - pp.371 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mustafa SARI - Batum’da Son Türk İdaresi (1921) - Vakanüvis - Vol.2 - pp.475-506 - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Mustafa SARI - Kafkas Murahhaslarının İstanbul Seyahati ve Kafkasya Cephesi (1918) - Kafkasya Calışmaları (JOCAS) - Vol.1/2 - pp.75-99 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 Mustafa SARI - Adapazarı'nda Muhaceret (1877-1908) - History Studies - Vol.7/4 - pp.87-112 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
4 Mustafa SARI - Ermeni Terör Örgütü JCAG ARA ve Faaliyetleri (1975-1986) - Tarihin Peşinde - Vol.7/14 - pp.355-385 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
5 Mustafa SARI - Terörden Siyasete Dünya Ermeni Kongreleri (1979-1985) - Gazi Akademik Bakış - Vol.8/16 - pp.147-170 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
6 Mustafa SARI - Ahıska'da Son Osmanlı İdaresi (1918) - Karadeniz Araştırmaları - Vol.12/46 - pp.153-179 - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
7 MUSTAFA SARI; - Adapazarı'nda Gökçeören Bataklığını Kurutma Çalışmaları ve Muhacirlerle Yaşanan Sorunlar (1890-1908) - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.9 - pp.137-158 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
8 MUSTAFA SARI; - Gori-Gürcistan Depremi (1920) - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.16 - pp.285-298 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
9 - Milli Mücadele Başlarında Bir Devlet Adamı: Van Valisi Haydar (Vaner) Bey - History Studies - Vol.4 - pp.449 - ISSN : - DOI : - Mart - - - - 2012 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MUSTAFA SARI - Kafkas Heyetinin İstanbul Seyahati ve Kafkas Cephesi'ne Etkisi (1918) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 MUSTAFA SARI - Osmanlı Devleti Hizmetinde Gebzeliler (Sicill-i Ahval Defterlerine Göre) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
3 MUSTAFA SARI - Mitroviçe-Ovaç Demiryolu Projesi Örneğinde Avusturya’nın Balkanlara Yayılma Politikası (1908) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 MUSTAFA SARI; - Milli Mücadele’de İzmit ve Çevresinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 SARI, MUSTAFA - Batum’un Karadeniz Ticaretine Katkısı (1878-1917) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 19-21 Ekim - 2013 - SAU
6 SARI, MUSTAFA - VAN VALİSİ HAYDAR (VANER) BEY VE FAALİYETLERİ (1918-1919) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
7 SARI, MUSTAFA; ŞAHİN, ENİS - BATI BASININA GÖRE İNGİLİZ BAŞVEKİL GLADSTONE VE ERMENİ MESELESİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
8 SARI, MUSTAFA - BATUM’UN RUSYA’NIN İDARESİNDE ASKERÎ ÜS HALİNE GELMESİ (1878-1886) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
9 SARI, MUSTAFA; NARİN, RESÜL - OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ADAPAZARI İSLAM TİCARET BANKASI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MUSTAFA SARI - Milli Mücadele Dönemi’nde Gaziantep ve Çevresinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Faaliyetleri (1919-1923) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 MUSTAFA SARI; - Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Beykoz-Anadolu Feneri Tramvay Projesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 MUSTAFA SARI; - Kafkasya'nın İktisadî Gelişimi ve Dünya Ticaretine Entegrasyonu (1878-1917) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
4 MUSTAFA SARI; - Batı Kamuoyunda Ermenistan İçin Amerikan Mandası Meselesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 MUSTAFA SARI; - Calouste Gulbenkian and Unpublished memoirs about the Iraq Petroleum Company Limited - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
6 SARI, MUSTAFA - The Russo-Ottoman Rivalry on Batum - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - May 4-5 - 2012 - SAU
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Mustafa SARI - Gürcü Araştırmaları Açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Türk-Gürcü İlişkilerinin Kaynakları - Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2018 -
2 Mustafa SARI, Enis ŞAHİN - Massacres of Muslims in Nakhchivan and Karabakh by Armenian Chieftain Antranik (From June to October 1918), The Realities of Genocide - Azerbaijan National Academy of Sciences Commission on Research of Genocide against Azerbaijanis Institute of Caucasus Studies - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Mustafa SARI - İzmit'te Hilâl-i Ahmer (1911-1925) - Babıali Kültür Yayıncılığı - Vol. - pp.1-334 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 MUSTAFA SARI - Türkiye-Kafkasya İlişkilerinde Batum - Türk Tarih Kurumu - Vol. - pp.850 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 MUSTAFA SARI; - İki Askeri Müdahale Arasında Türkiye (1970-1980), Modern Türkiye Tarihi - Marmara Üniversitesi Yayınevi - Vol. - pp.313-327 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 MUSTAFA SARI - Üçüncü Dönem Ermeni Terörü, Sevk İskânın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları - Vol. - pp.285-325 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 SARI M. - Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Rusya’nın Ermeni ve Ermenistan Politikası - Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa/Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayınları - Vol. - pp.51 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
4 SARI M., Yazıcı S. - Uluslararası Antlaşmalar, Planlar ve Görüşmeler Işığında Kıbrıs Meselesi (1923-1990) - Cumhuriyetimizin 81. Yılına Armağan - Vol. - pp.25 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
5 Yavuz, Fikrettin, Mustafa Sarı - Atatürk ve Milli Bağımsızlık İlkesi - Cumhuriyetimizin 80. Yılına Armağan - Vol. - pp.15 - ISSN : - DOI : - - - - - 2003 - SAU
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Mustafa SARI - Türkiye Rusya İlişkileri Tarihi (Türkiye Cumhuriyeti Uzaktan Öğretim YLS) - - Vol. - pp.140 - ISSN : - DOI : - Aralık - - - - 2012 -
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 MUSTAFA SARI; NAGİHAN GÖKTAŞ; FATMA KOÇAK; ,Bahadır ÜNAL - - - Vol.16.500 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - 2012-02-11-004 - 2014 -
2 MUSTAFA SARI; FATMA KOÇAK; NAGİHAN GÖKTAŞ; - Balkanlar' dan ve Kafkasya' dan Adapazarı' na Göçler ve İskanları (1860-1914) - - Vol. 16500 - pp. - ISSN : - DOI : Devam Ediyor - - - - 2012-02-11-004 - 2013 -
3 Mustafa SARI,Fatma KOÇAK,Nagihan GöKTAޞ,Bahadır ÜNAL - Balkanlar'dan ve Kafkasya'dan Adapazarı'na Göçler ve İskanları (1860-1914) - - Vol.16500 - pp. - ISSN : - DOI : Devam Ediyor - 5 - - - - 2012 - SAU-BAP -2012-02-11-004
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Enis ޞAHİN ,Mustafa SARI - Türkiye Kafkasya ilişkilerinde Batum 1918-1921 - - Vol.3000 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 3 - - - - 2007 - SAU-SBDTEZ -2007-60-02-012
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 MUSTAFA SARI;MUSTAFA SARI; MUSTAFA SARI; MUSTAFA SARI; - "History Studies: International Journal of History" - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 MUSTAFA SARI; MUSTAFA SARI; - History Studies - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 MUSTAFA SARI; MUSTAFA SARI; - History Studies - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
4 MUSTAFA SARI; - Akademik İncelemeler Dergisi - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 MUSTAFA SARI; - History Studies: International Journal of History - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
6 MUSTAFA SARI; - "History Studies: International Journal of History" - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
7 - History Studies: International Journal of History - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ATATÜRK İNKILAPLARININ ANALİZİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
8 - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - TÜRK İNKILAP TARİHİ METİNLERİNİN İNCELENMESİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - TÜRK İNKILAP TARİHİ METİNLERİNİN İNCELENMESİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14 - CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
15 - CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
16 - I.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
17 - II.DÜNYA SAVAŞI TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
18 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
19 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - OSMANLI TARİHİ III (1622-1789) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - MODERN ORTADOĞU TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
11 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
12 - TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
13 - TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
14 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
15 - OSMANLI TARİHİ III (1622-1789) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
17 - BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - RUSYA TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
21 - OSMANLI PALEOGRAFYASI II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
22 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
23 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
24 - HISTORY OF TURKISH REPUBLIC I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
25 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
26 - OSMANLI PALEOGRAFYASI I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
27 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
28 - HISTORY OF MODERN MIDDLE EAST - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
29 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
30 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
31 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
32 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
33 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
34 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
35 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
36 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
37 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
38 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
39 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
40 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
41 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
42 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
43 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
44 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
45 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
46 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
47 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
48 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
49 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
50 - HISTORY OF TURKISH REPUBLIC DIPLOMACY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
51 - HISTORY OF REVOLUTION OF ATATURK´S PERIOD - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
52 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
53 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
54 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
55 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
56 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
57 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
58 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
59 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
60 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
61 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
62 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
63 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
64 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
65 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
66 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
67 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
68 - RUSYA TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
69 - KAFKASYA TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
70 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVRİ İDARİ KURULUŞLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
71 - TÜRKİYE- KAFKASYA İLİŞKİLERİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 MUSTAFA SARI; - "100. yılında Atatürk'ü Anmak", 10 Kasım Programı, İstanbul Valiliği, 10 Kasım 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 MUSTAFA SARI; - "100. Yılında Sarıkamış Harekatı", Doğa Koleji Sakarya Kampüsü, 17 Aralık 2014 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3 - ÖSYM, 7-8 Ocak 2012 ÖSYM Soru Hazırlama Çalıştayı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
4 Sarı, Mustafa, Arş.Gör. - “30 Ağustos Zaferinin Anlam ve Önemi”, Hür-FM - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
5 Sarı, Mustafa, Arş.Gör. - “30 Ağustos Zaferinin Anlam ve Önemi”, Kanal-54 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
6 M. SARI - Workshop (Çalıştay): “Rebuilding Communication (İletişimin Yeniden İnşası)” Turkish-Greek Dialog, AEGEE - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2003 - SAU